Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Προγράμματα  Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις ( Σχέδια Βελτίωσης )

Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Προγράμματα Αγροτουρισμού – Αγροτουριστικών Δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα Ομάδων Παραγωγών

Πρόγραμμα Παροχής Γεωργικών Συμβούλων

Προγράμματα Επενδύσεων στη Μεταποίηση

Πρόγραμμα Αγοράς Αγροτικής Γης

 

Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Μελέτες Προγραμμάτων ΕΣΠΑ – LEADER

Μελέτη Ένταξης στον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο

Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για Εκχέρσωση Δασικών Εκτάσεων

 

Λοιπές Υπηρεσίες

 

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Σύνταξη Διαχειριστικών και Δασοτεχνικών Μελετών

·         Διαχείρισης Δασών

·         Αποκατάστασης Αναδάσωσης Εκτάσεων κλπ

Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων

Υπηρεσίες Έκδοσης Άδειας Σταβλικών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Έκδοσης Άδειας Χρήσης Νερού

Υπηρεσίες Φωτοερμηνείας

Υπηρεσίες Ενστάσεων επί των Δασικών Χαρτών

 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία ( HACCPISO 22000

Συστήματα Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων GLOBAL GAP, AGRO, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Μετάβαση στο περιεχόμενο