Μενού Κλείσιμο

Grigorios Karagiannis

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των…

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια Προσθήκη στα Προγράμματά μου Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών: Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων,…

Μετάβαση στο περιεχόμενο